FREEZEWAVE

FREEZEWAVE projektet handlar om frysning av livsmedel med en mycket innovativ teknik där en långsam infrysning kombineras med periodvis applicering av mikrovågor (2450 MHz). Detta innovativa koncept har nyligen undersökts av ONIRIS (Xanthakis et al, 2014); resultaten visade att den genomsnittliga iskristallstorleken kunde minskas med 62% när prover av fläskkött frystes in under mikrovågsbestrålning jämfört med en kontroll. Frysning erbjuder en principiellt sett en oändlig hållbarhet av livsmedel när det gäller mikrobiella risker. Dessutom leder frysning till mindre matavfall och erbjuder bekvämlighet för konsumenten (laga bara det du behöver), vilket är positivt för miljön. Begränsningen i hållbarheten hos frysta livsmedel kommer i stället från en kvalitetsförsämring som beror på: i) mekaniska skador orsakade av iskristaller och ii) livsmedlets inre struktur exponeras av en koncentrerad lösning orsakad av fryskoncentrering.

För att förbättra kvaliteten hos frysta livsmedel rekommenderas generellt en snabb infrysning, vilket resulterar i en minskning av iskristallernas storlek. En snabb infrysning ökar dock energibehovet eftersom en låg omgivningstemperatur och hög lufthastighet behövs för att öka värmeöverföringshastigheten, vilket krävs för att uppnå en snabb infrysning. Detta projekt syftar till att visa att mikrovågor vid låg effekt kombinerat med en långsam infrysning kan förfina iskristallernas storlek i frysta livsmedel. FREEZEWAVE projekt syftar till att utvidga och optimera konceptet till flera olika typer av livsmedel (sås, kött, grönsaker och färdigrätter) samt även till att utforma industriell utrustning.

Det nya konceptet förväntas påverka frysutrustningssektorn samt marknaden för frysta livsmedel. En av projektdeltagarna, en fransk SMF-partner (SAIREM – som specialiserat sig på mikrovågor) kommer att utveckla och skala upp en utrustning för industriella applikationer. FREEZEWAVE kommer att resultera i vetenskaplig kunskap och nya vetenskapliga insikter inom livsmedelsfrysning. Projektets resultat kan också vara av intresse för icke-livsmedelsapplikationer såsom bioteknik.

 

Projektmål

De övergripande målen är :

  • Att utveckla en innovativ frysprocess med låg energiförburkning för högkvalitativa livsmedel.
  • Att utveckla nya modeller och vetenskaplig kunskap angående infrysning under oscillerande elektromagnetiska störningar.
  • Att ta fram ett antal protokoll och kunskap om innovativa koncept vid frysning.
  • Att utvärdera mikrovågors effekt på reduktionen av iskristallers storlek samt effekten på den övergripande kvaliteten på frysta livsmedel.
  • Att utveckla och optimera en satsvis process för olika livsmedelssystem såsom såser (emulsioner), grönsaker, kött och färdigrätter.
  • Att skala upp processen till industriell skala, avseende satsvis utrustning och transportsystem.

 

Detta projekt syftar också till att på europeisk nivå sätta upp ett nätverk av partners för utveckling av en höginnovativ frysteknik.

ANR BfBuF FORMAS