Oniris

Oniris_LOGO_Sante

www.oniris-nantes.fr/en/
ONIRIS är en högre utbildningsanstalt, under det franska ministeriet för livsmedel, jordbruk och fiske, som specialiserat sig på livsmedelsvetenskap och livsmedelsteknik. ONIRIS  är djupt rotat i dess närliggande geografiska område där det finns många livsmedelsindustrier.

SAIREM

sairem-logo-web

www.sairem.com

SAIREM SAS är en av de internationella marknadsledarna inom mikrovåg- och radiofrekvensutrustningar i laboratorium och industriell skala för livsmedelsindustrin, forskning och medicin. SAIREMs nyckelkunskap ligger i dess förmåga att utveckla applikationer som täcker hela det elektromagnetiska spektrumet och att skala upp processer (standard eller kundanpassade) från laboratoriet till industriell skala med effektnivåer från några få watt upp till flera hundra watt. Företaget har ett gott rykte inom internationell forskning och kan erbjuda heltäckande teknisk support för att designa och tillverka industriella lösningar av högsta kvalitet.
För närvarande är SAIREM den enda mikrovågspecialist som kan utforma skräddarsydda komponenter och tekniskt kompletta lösningar, ge stöd till kunderna i samtliga steg i deras strategi att ta en produkt till marknaden, från prototyp till produktion, välja kostnadseffektiva komponenter, testa prototyper och konstruktioner, samt tillverka lösningar av högsta kvalitet.

RISE – Research Institutes of Sweden

logo RISE

www.sp.se/en/Sidor/default.aspx
Instituten Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman i RISE för att bli en starkare forsknings- och innovationspartner. Genom internationella samarbetsprogram med akademi, näringsliv och offentlig sektor säkerställer vi ett konkurrenskraftigt näringsliv på internationell nivå och bidrar till ett hållbart samhälle. Våra 2 200 anställda stödjer och främjar alla typer av innovativa processer. Våra cirka 100 testbäddar och demonstrationsanläggningar är avgörande för att utveckla framtidens produkter, tekniker och tjänster. RISE Research Institute of Sweden ägs av den svenska staten.

RISE-enheten Jordbruk och livsmedel bedriver strategisk och tillämpad forskning enligt målinriktade forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. Vi erbjuder forskningssamarbete och konsulttjänster relaterade till produkt- och processutveckling, kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö. Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningar vid universitet och högskolor.

TTZ Bremerhaven

ttz-Bremerhaven_Logo

www.ttz-bremerhaven.de/en/

TTZ Bremerhaven är en innovativ leverantör av forskningstjänster som utför tillämpad forskning och utveckling. Inom TTZ Bremerhaven, arbetar en internationell expertgrupp inom områdena livsmedel, miljö och hälsa.
I över 25 år har Technologie-Transfer-Zentrum har (TTZ) Bremerhaven assisterat företag av alla storlekar i sina forsknings- och utvecklingsprojekt. Forskningsenheterna på TTZ Bremerhaven har samlat sitt kunnande för att förverkliga de mest progressiva lösningarna. Genom sitt breda internationella nätverk, har de tillgång till expertkunskap när det gäller mycket specialiserade frågor. Med hjälp av lokala partners är det lättare att övervinna barriärer för att öppna upp nya marknader.
Över 1000 m2 av testanläggningar med state-of-the-art-teknik och laboratorieutrustning finns tillgängliga för forskning och utvecklingsförsök, liksom för industriell uppskalning.
Vårt uppdrag under de närmaste åren är att erbjuda ett stort mervärde, marknadsorienterade applikationer, kundanpassade och kostnadseffektiva lösningar för företag inom olika industrisektorer som bedriver innovation inom både processer och produkter.