Freezewave

FreezeWave Final Congress November the 5th at Nantes, France.

 

Frysning är en effektiv konserveringsmetod som är vanligt förekommande inom livsmedelsindustrin. Kvaliteten hos frysta livsmedel beror till stor del på storleken och fördelningen av iskristallerna. Det är känt att små iskristaller som är homogent fördelade minimerar frysskador samt att de bättre bevarar den ursprungliga kvaliteten på den frysta produkten. En snabb infrysning rekommenderas för att minska iskristallernas storlek, vilket dock även medför en högre energiförbrukning. I nyligen genomförda studier av Anese et al, 2012 och Xanthakis et al 2014 (med radiofrekvens- respektive mikrovågor) visade det sig att en förfining av iskristallerna kan erhållas genom att applicera elektriska störningar under infrysningen. Målet med FREEZEWAVE-projektet är att studera vinsterna med att applicera mikrovågor med låg effekt under infrysning för att förbättra kvaliteten hos frysta livsmedel. Modellering i kombination med experiment kommer att möjliggöra optimering av både processinställningar och energiförbrukning.

FORMAS BMBF_CMYK_Gef_M [Konvertiert]ANR

Evénements
Aucun événement à venir pour l’instant.
Actualités
Aucune actualité pour l’instant.
Review on the control of ice nucleation by ultrasound waves, electric and magnetic fields
M. Dalvi-Isfahan, N. Hamdami, E. Xanthakis, A. Le-Bail, (2017) Journal of Food Engineering 195, 222–234